Acció comunitaria per a la convivència dels barris de Sant Miquel i Sant Roc

Objetivos del proyecto

Generar processos i accions locals per a la promoció de la convivència ciutadana i intercultural, afavorint la integració de totes les persones, principalment la població immigrant, i posant més ènfasi en els joves i les dones, sense excloure a totes les persones que resideixen als barris de Sant Roc i Sant Miquel, contribuint així a la promoció de la cohesió social i la capacitació de la pròpia comunitat per afrontar les seves problemàtiques.

¿Qué hacemos?

Es treballa en els següents aspectes:

  • Enfortir el teixit associatiu local (immigrant i autòcton) en aspectes, necessitats i demandes que el teixit associatiu consideri oportuns.
  • Promoure l’acostament i diàleg entre les diverses persones i associacions, així com entre entitats públiques i privades que conviuen al barri.
  • Promoure l’apropament i el diàleg entre els joves i la resta de ciutadans dels barris i de diferents orígens.
  • Donar una major visibilitat a la diversitat que hi ha al barri, emprant diverses estratègies col·lectives que permetin prevenir conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes.
  • Dissenyar i implementar activitats creades a partir de la generació d’espais de relació i trobada entre el teixit social de barri.
  • Empoderar als ciutadans, joves i dones principalment, que viuen al barri per enfortir el seu sentiment de pertinença als barris ia la ciutat d’Olot i animar-los i convidar-los a participar en activitats comunitàries i ciutadanes.
  • Visibilitzar els barris en el conjunt de la ciutat des d’una perspectiva positiva, que ajudi a trencar esterreotips i prejudicis i el desconeixement entre ciutadans de diferents zones.
  • Connectar el barri amb la ciutat i la ciutat amb el barri. Treballar la creació d’espais i mecanismes per a la resolució dels conflictes veïnals que permetin enfortir la cohesió interna de barri.
Centros donde se realiza

Actualment aquest projecte es porta a terme en el centre de la Fundació Cepaim en Olot (Girona).

Entidades colaboradoras

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Convocatòria IRPF.