Crear comunitat diversa al barri de Besòs-Maresme

Objectius del projecte

Promoure el diàleg i la col·laboració entre les institucions públiques i privades amb presència en el Besòs-Maresme de cara a enfortir l’organització col·lectiva que millori el nivell de benestar de les persones i comunitats.Creació de xarxes socials comunitàries, acords entre diferents tipus d’agents socials i promoció de la participació activa i compromesa.
Què fem?

Mediació intercultural, associacionisme, reforç educatiu, intel·ligència emocional, habilitats socials, sensibilització social, drets humans, igualtat, participació, convivència intercultural, diàleg intrafamiliar, diversitat cultural, medi ambient, oci i temps lliure, inclusió social, bones pràctiques, hàbits saludables, treball en xarxa.

Els continguts que es treballaran són: 

  • L’articulació de la feina en xarxa entre totes les entitats (públiques i privades) que intervinguin en el territori, ja que la comunitat és una sola i per al seu desenvolupament es requereix d’l’esforç comú.
  •  La investigació, de forma col·lectiva, d’objectius comuns de millora i cohesió social, a l’formar part tots / es d’una mateixa comunitat.
  • La motivació per a la participació veïnal, recolzant així la recuperació de dignitat de barri i els seus veïns / es.
  • La prevenció de conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes. Tasca on cobra importància la figura del / la mediador / a social intercultural, afavorint els espais de trobada, negociació i comunicació entre les persones que representen valors culturals diferenciats. Una figura professional que permeti l’acostament i coneixement, la resolució i prevenció de l’conflict.
Centros donde se realiza

Actualment aquest projecte es porta a terme en el centre de la Fundació Cepaim en Barcelona.

Entidades colaboradoras

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Convocatòria IRPF.