Places per a joves extutelats (Barcelona)

Objetivos del proyecto

Oferir als joves ex-tutelats en situació de vulnerabilitat un habitatge temporal i compartit amb un seguiment i suport socioeducatiu, en un entorn més normalitzat possible, per tal de preparar-los per viure de manera autònoma.

¿Qué hacemos?

Es tracta d’un servei d’habitatge temporal compartit amb suport socioeducatiu, com a recurs pont, que permetrà garantir un millor procés d’inserció social, educativa i d’autonomia personal de joves immigrants en situació de vulnerabilitat i exclusió social i educativa.

Amb aquest objectiu, es formula un acord amb el jove que inclou un pla de treball i de seguiment global.

Centros donde se realiza
Entidades colaboradoras

Generalitat de Cataluña. Consorci de Serveis Socials de Barcelona.